Lưu ý: Sau khi đăng ký, quý khách vui lòng chuyển khoản mua vé Vip đến Vstyle. Trong vòng 24h, nhân viên Vstyle sẽ gọi điện xác nhận và sắp xếp thời gian event cùng quý khách.


    THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

    Tên tài khoản : Công Ty Cổ Phần Truyền Thông 3T

    Số tài khoản: 19129533510012

    Nội dung chuyển khoản: Tham gia Workshop